qamətli

qamətli
sif. Boylu-buxunlu, təndürüst, sərrast bədəni olan. Rəşid . . sadə geyimli, qamətli bir qızın ardınca düşüb heç yana baxmadan tələsik gedir, özünü ona yetirməyə çalışırdı. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • qədli-qamətli — bax qədd qamətli. Dürdanə xanım yaşı altmışa yaxın qədliqamətli bir arvad idi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qədd-qamətli — sif. Boy buxunlu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boy-buxunlu — sif. Yaxşı boyu, qaməti, gözəl bədən quruluşu olan; qədd qamətli, təndürüst. Xanın bütün diqqəti yuxarı başda əyləşmiş qartal burunlu, şahbaz baxışlı, çevik hərəkətli və boy buxunlu Ömər xanda idi. Ç.. Bir enlikürək, boy buxunlu oğlan iclası açdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ucaboy(lu) — sif. Boyu uca, boylu buxunlu, qədd qamətli. Ucaboy oğlan. Ucaboy qadın. – <Əmi> ucaboy, gərdənli, qarasaqqal, xoşsima bir kişi idi. N. N.. Sona xala kişi təbiətli, ucaqamətli . . bir qadın idi. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ucaqamət(li) — sif. Boyu uca, boylu buxunlu, qədd qamətli. Ucaboy oğlan. Ucaboy qadın. – <Əmi> ucaboy, gərdənli, qarasaqqal, xoşsima bir kişi idi. N. N.. Sona xala kişi təbiətli, ucaqamətli . . bir qadın idi. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cüssəli — sif. Boy buxunlu, gövdəli, cəsamətli, qamətli. Cüssəli kişi. – Rüstəm kişi atın üstündə çox şad oturmuşdu və olduqca cüssəli z. görünürdü. M. İ.. Siz sağa baxdıqca müxtəlif cüssəli, cürbəcür boybuxunlu kişilər gözünüzün qabağından ötüb keçəcəklər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nərədöş — (İmişli) qamətli, cüssəli. – Savağ açıldı, bir nərədöş oğlan gəldi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • saxalı — (Göyçay, Oğuz) boy buxunlu, qamətli. – Yaxşı saxalı bir gamışımız varıydı (Oğuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • summatdı — (Zəngibasar) boy buxunlu, qədd qamətli …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şaqqalı — (Ağdam, Şuşa) boy buxunlu, qamətli. – Şaqqalı oğlandı, özü də xasiyəti qəşəx’di (Ağdam) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”